หมวดหมู่

การเรียนรู้ (Overview)

พัฒนาโปรแกรมด้วย Qt (Overview)

 • คิวที ควิก: ให้โปรแกรมเมอร์และคนออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหวรวมกันในโปรแกรมหน้าจอสัมผัส
 • Qt Mobility: สามารถพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
 • Game Development การพัฒนาโปรแกรมเกม
 • Qt WebKit: เครื่องยนต์ท่องเว็บแบบรหัสเปิด WebKit ใช้แสดงผล HTML
 • Reporting bugs

การพัฒนา Qt (Overview)

 • Bugs: Known Bugs and approaches to fix them
 • Documentation: Resources regarding writing documentation and examples
 • Network: The Qt Network module
 • Qt Script: The Qt Script Module
 • Lighthouse: Qt Platform Abstraction
 • Qt Planning: Qt Public Roadmap Process, Qt Public Roadmap

เครื่องมือและสิ่งเพิ่มเติม (Overview)

ภาษาโปรแกรมมิงอื่น ๆ (Overview)

ชุมชนชาว Qt (Overview)

คู่มือ API

 • Qt: 4.7 [doc.qt.nokia.com], 4.6 [doc.qt.nokia.com]
 • Qt Mobility: 1.2 beta1 [doc.qt.nokia.com], 1.1 [doc.qt.nokia.com], 1.0 [doc.qt.nokia.com]
 • Qt Maemo 5: 4.7 [doc.qt.nokia.com], 4.6 [doc.qt.nokia.com] (only on Maemo 5)

เรื่องทั่ว ๆ ไป (Overview)

There is also a complete listing of all pages.

ข้อมูลเพิ่มเติ่ม

Every user can create categories but only admins can edit and remove them. Post your requests in the forum [developer.qt.nokia.com]

Project code should not be displayed on the wiki but instead hosted at a project hosting service of your choice. We recommend Gitorious.org [qt.gitorious.org] which is where all of our code goes.

มองหาคู่มือในการจัดรูแอบบเอกสารดูได้ที่นี้ Wiki Help.