Български English

Възможности в Symbian

Общ преглед

Според модела за сигурност в Symbian приложенията (включително Qt приложения) трябва да имат определени възможности (права), за да изпозват чувствителни функционалности.

Възможности в S60

Основни възможности, одобрявани от крайния потребител

 • LocalServices
 • UserEnvironment
 • NetworkServices
 • ReadUserData
 • WriteUserData
 • Location (от S60 3rd FP2)*

Приложения, които изискват само основни възможности могат да бъдат разпространявани със самоподписан сертификат

Разширени възможности

Приложенията, използващи такива възможности се нуждаят от одобрение от Symbian Signed [symbiansigned.com]

Open signed online

 • SwEvent
 • SurroundingsDD
 • ProtServ
 • PowerMgmt
 • ReadDeviceData
 • WriteDeviceData
 • TrustedUI
 • Location (преди S60 3rd FP2)*

Certified Signed

 • NetworkControl
 • MultimediaDD
 • CommDD
 • DiskAdmin

Възможности, одобрявани от производителя

 • AllFiles
 • DRM
 • TCB

Добавяне на възможности към проект

За да увеличите възможностите редактирайте .pro файла на проекта и укажете възможностите в TARGET.CAPABILITY.

Пример: Добавяне на възможности за местоположение в Qt приложение за Symbian.

 1. symbian:TARGET.CAPABILITY += Location

Вижте също

Capabilities [developer.nokia.com]

Categories: