The wiki is in the process of moving to wiki.qt.io. Please make your edits there.

Remove_actions_options_menu_in_Symbian_Bulgarian | Qt Wiki | Qt Project

Български English

Премахване на Actions от менюто с опции в Symbian

Проблемът

Понякога опция Actions се добавя автоматично към менюто с опции на Qt приложения за Symbian.

Решения

Чрез Qt Designer

Тази статия описва как са премахнете странната опция Actions, която се появява в менюто на Qt приложения за Symbian.

  1. Страртирайте Qt Designer
  2. Изберете всеки Widget във вашата форма
  3. В properties намерете contextMenuPolicy и сменете стойността му на NoContextMenu за всеки widget във вашата форма (това може да е QWidget, QDialog и/или QMainWindow).
  4. Моля, вижте приложената графика:

pic

Чрез програмен код

Друг вариант за решения на проблема е чрез задаване на NoContextMenu на всички widget-и чрез следният програмен код:

  1. QWidgetList allWidgets = QApplication::allWidgets();
  2. foreach(QWidget* widget, allWidgets)
  3.        widget->setContextMenuPolicy(Qt::NoContextMenu);

Categories: