The wiki is in the process of moving to wiki.qt.io. Please make your edits there.

Qt_Buttons_Bulgarian | Qt Wiki | Qt Project

Български English Spanish

Бутони в Qt

Общ преглед

Като усъвършенствана среда за създаване на графични потребителски интерфейси Qt предлага разнообразие от бутони, за да задоволи различни желания. Класовете, които имплементират различни видове бутони наследяват QAbstractButton [doc.qt.nokia.com]. QAbstractButton наследява QWidget [doc.qt.nokia.com] и базов абстрактен клас за бутони.

Сигнали

QAbstractButton предоставя следните сигнали:

  • void clicked ( bool checked = false )
  • void pressed ()
  • void released ()
  • void toggled ( bool checked )

Видове бутони

QPushButton

QPushButton [doc.qt.nokia.com] е команден бутон, който може да се персонализира. За повече информация и пример как се използва QPushButton моля, прочете следната статия. [developer.qt.nokia.com].

push button

QCheckBox

QCheckBox [doc.qt.nokia.com] е бутон, който изглежда като кутия с отметка и текст до нея.

checkbox

QRadioButton

QRadioButton [doc.qt.nokia.com] е радио бутон с текст

radio button

QToolButton

QToolButton [doc.qt.nokia.com] е бутон за бърз достъп, който най-често се вгражда в QToolBar [doc.qt.nokia.com]

button inside toolbar

Вижте още

Basic Qt Programming Tutorial [developer.qt.nokia.com]
How to Use QPushButton [developer.qt.nokia.com]

Categories: