Български English

Новости в Qt Mobility 1.2

Излезе Qt Mobility 1.2.0 [labs.qt.nokia.com]

NFC API (Near Field Communication API)

Има множество информация за Qt Mobility NFC API-то:

Categories: