The wiki is in the process of moving to wiki.qt.io. Please make your edits there.

Intel_AppUp_SDK_Suite_for_MeeGo_Bulgarian | Qt Wiki | Qt Project

Български English

Intel AppUp™ SDK комплект за MeeGo

Чрез Intel AppUp™ SDK комплекта за MeeGo разработчиците могат да създават Qt приложения и да ги публикуват в Intel AppUp™ Center. Intel AppUp SDK се предоставя като инсталационен пакет, който включва:

  • Библиотеки за статично свързване
  • Документация
  • Примери как се ползва SDK

Intel AppUp SDK комплектът може да бъде използван със следните ОС:

  • Windows
  • Linux

Intel AppUp SDK Suite може да бъде свалено от тук [appdeveloper.intel.com].

Източници

Intel AppUp SDK Suite for MeeGo [appdeveloper.intel.com]
Integrating the Intel AppUp™ SDK Suite in a MeeGo* app [appdeveloper.intel.com]

Categories: