The wiki is in the process of moving to wiki.qt.io. Please make your edits there.

Install_Qt_5_on_Ubuntu_Bulgarian | Qt Wiki | Qt Project

Български English

Инсталиране на Qt 5 на Ubuntu

Въведение

Статията съдържа инструкции за инсталиране на Qt 5.0.2 на Ubuntu 12.10.

Ubuntu 13.04 предлага Qt 5.0.1 инсталирано по подразбиране.

Наръчник за инсталация

 • Сваляне

Посетете страницата за сваляне на Qt и изтеглете 32 или 64 битова версия за Linux [qt-project.org] в зависимост от типа на вашата операционна система Ubuntu. Инсталационният файл може също така да бъде свален и през терминал чрез wget.

Пример:

 1. wget http://download.qt-project.org/official_releases/qt/5.0/5.0.2/qt-linux-opensource-5.0.2-x86-offline.run

 • Инсталиране

задайте необходимите права за изпълнение на сваления файл, стартирайте го и следвайте инструкциите, за да завиршите успешно инсталацията.

 1. chmod +x qt-linux-opensource-5.0.2-x86-offline.run
 2. ./qt-linux-opensource-5.0.2-x86-offline.run

 • Инсталиране на g++

Отворете терминал и изпълнете следната команда, за да инсталирате g++:

 1. sudo apt-get install build-essential

 • Конфигуриране на компилатор

Страртирайте Qt Creator. Изберете Tools > Options. Натиснете Build & Run и селектирайте таб Kit. Конфигурирайте компилатор, ако такъв не е автоматично засечен.

 • Инсталиране на OpenGL библиотеки

Изпълнете следната команда, за да инсталирате OpenGL библиотеките:

 1. sudo apt-get install mesa-common-dev

Отстраняване на проблеми

 • Qt Creator needs a compiler set up to build

Следвайте инструкциите от горната част на статията, за да конфигурирате компилатор в Qt Creator.

 • error: g++: Command not found

Решение:

 1. sudo apt-get install build-essential

 • error: GL/gl.h: No such file or directory

Решение:

 1. sudo apt-get install mesa-common-dev

Categories: