The wiki is in the process of moving to wiki.qt.io. Please make your edits there.

How_to_prevent_Qt_from_compiling_code_examples_Bulgarian | Qt Wiki | Qt Project

Български English

По-бързо компилиране на Qt чрез пропускане на примерите

Компилирането на Qt е доста праволинеен, и дълъг процес.

Ако искате да го направите доста по-бърз, един лесен начин е да пропуснете компилирането на примерите.

Начина това да стане е:

 • разархивирайте кода (или го свалете от git)
 • стартирайте configure с опцията “dont-process” (работи само на Windows. Изглежда, че не съществува на Linux)
  1. configure -openssl -qt-libjpeg -qt-gif -qt-zlib -webkit -phonon -no-plugin-manifests -plugin-sql-sqlite -opensource -debug-and-release -confirm-license -dont-process
 • след това пуснете новосъздадения qmake за да компилирате само библиотеките и инструментите
  1. %QTDIR%/qmake/qmake -r QT_BUILD_PARTS="libs tools"
 • Компилирайте генерирания makefile
  1. nmake

Времето за компилиране се подобрява с около 80% (приблизително 100 минути, вместо 8 часа) и накрая имате идеално работещо Qt за дебъгване и финална версия.

На Linux конфигурирането и компилирането могат да се ускорят допълнително като се използват всички процесорни ядра.

 1. export MAKEFLAGS=-j4
 2. configure -AllTheOptionsYouNeed
 3. make -j4

Забележете, че мястото на компилацията е закодирано в qmake и се използва за намиране на QMAKESPEC-овете. Можете да го промените на по-късен етап като използвате

 1. qmake -query
 2. показва списък с всички налични променливи (най-вече пътища)
 3. qmake -set
 4. презаписва предишната стойност

Categories: