Български English

Как да деинстарираме напълно и да преинсталираме Qt SDK

Успешно реинсталирах Qt SDK, следвайки следните прости стъпки:

  1. Стартирайте SDKMaintenanceTool
    1. $ sudo QtSDK/SDKMaintenanceTool.app/Contents/MacOS/SDKMaintenanceTool
  2. Изтрийте всимки компоненти

Ще се появи диалогов прозорец, в който трябва да изберете Remove all components и да продължите с деинсталацията на SDK-то.

Сравнявайки директориите преди и след деинсталация можем да заключим, че деинсталацията само изтрива директорията QtSDK.

Когато преинсталирате отбележете remove the old Qt Creator’s setting в интерфейса за инсталация.

Categories: