The wiki is in the process of moving to wiki.qt.io. Please make your edits there.

How to Install deb To MeeGo Harmattan Bulgarian | Qt Wiki | Qt Project

Български English

Как се инсталира deb на MeeGo Harmattan

Общ преглед

Пакетният формат използван от операционните системи MeeGo Harmattan и Maemo е deb. Тези пакети могат да се инстарират от броузер, мениджър на приложенията или от конзола.

dpkg

Този пример показва как се инсталира deb файл посредством конзола. Ако искате да достъпите устройството дистанционно свалете и инсталирайте sdk-connectivity-tool. Пуснете го, за да получите логин информация. След това се свържете дистанционно или стартирайте приложението Terminal на устройството. Първо изпълнете следната команда, за да получите root права за достъп:

  1. devel-su
  2. rootme

След това инсталирайте deb файла с командата:
  1. dpkg -i /home/user/MyDocs/sample.deb

Вижте също

Installing Applications [wiki.maemo.org]
How to Install deb To MeeGo Harmattan [anavi.org]

Categories: