The wiki is in the process of moving to wiki.qt.io. Please make your edits there.

How_to_Connect_MeeGo_Harmattan_Device_to_Qt_Creator_Bulgarian | Qt Wiki | Qt Project

Български English

Как да свържем Мийго Харматан устройство към Qt Creator

Съвместими устройства

Съвместимите с Мийго смартфони са Nokia N950 и Nokia N9.

SDK Connectivity

Харматан устройствата се продават със SDK Connectivity и терминални приложения, които са достъпни в режим на разработка. За да минете в този режим изберете Settings > Security > Developer. След това намерете иконата на SDK Connectivity в листа с приложения и я стартирайте. SDK Connectivity ще ви попита каква връзка да създаде: WLAN или USB.

Настройване на Qt Creator

За да можете да стартирате и дебъгвате приложения на устройство с Мийго Харматан от Qt Creator, вие трябва да го конфигурирате.

Вижте също

Как да настройм Qt Creator да работи с реални устройства
How to use the Meego 1.2 Harmattan emulator
Connecting Maemo and MeeGo Harmattan Devices [doc.qt.nokia.com]
Ъпдейти на Nokia N950 Firmware

Categories: