The wiki is in the process of moving to wiki.qt.io. Please make your edits there.

Delayed_Animations_Bulgarian | Qt Wiki | Qt Project

Български English Spanish Italian French 日本語

Забавени аминамции

Някога да сте искали потребителят да натисне нещо и тогава да пуснете серия от забавени събития? На пример, отваряне на лист и затварянето му отново?

Този пример показва червен кръг. Когато потребителят натисне кръга, той се анимира до квадрат и стартира таймер. Когато таймерът изтече, квадрата се анимира обратно до кръг.

 1. import QtQuick 1.0
 2.  
 3. Rectangle {
 4.     property int time: 800
 5.     property int size: 300
 6.     width: size; height: size; radius: size
 7.     color: "red"
 8.     Behavior on radius { NumberAnimation { duration: time } }
 9.     Timer {
 10.         id: reset
 11.         interval: time;
 12.         onTriggered: parent.radius = size
 13.     }
 14.  
 15.     MouseArea {
 16.         anchors.fill: parent
 17.         onClicked: {
 18.             parent.radius = 0;
 19.             reset.start()
 20.         }
 21.     }
 22. }

Забележете, че ако искате просто втората анимация да тръгне веднага след другата, можете да използвате SequentialAnimation. Целта на този пример е да покаже произволно закъснение в анимациите.

Тема от форума, в която това е обсъдено: http://developer.qt.nokia.com/forums/viewthread/2085/

Categories: