The wiki is in the process of moving to wiki.qt.io. Please make your edits there.

Category:Developing_with_Qt -> QtWebKit_Catalan | Qt Wiki | Qt Project

QtWebKit

Què és Qt WebKit?

WebKit és un dels principals motors per fer pàgines web i executar codi JavaScript.
Més informació sobre “WebKit” a Viquipèdia:http://ca.wikipedia.org/wiki/Webkit

Qt WebKit és el port de WebKit a sobre de Qt. QtWebKit es basa en l’API pública de Qt i teòricament es pot utilitzar en qualsevol plataforma suportada per Qt (teòricament, perquè WebKit també requereix un compilador recent/bo).

Desenvolupant amb QtWebKit

Primers passos

QtWebKit és un mòdul de Qt, per a usar-lo cal afegir-lo a l’arxiu de projecte. Afegiu la següent línia al vostre fitxer .pro:

  1. QT += webKit

Les aplicacions que utilitzen QtWebKit

QtWebKit s’utilitza sovint com un motor de renderització, com un temps d’execució, o per escriure un navegador.
Vegi algunes aplicacions que utilitzen QtWebKit.

Com participar en el desenvolupament de QtWebKit?

El treball sobre QtWebKit es completament obert. Totes les persones interessades són benvinguts a participar.

Comunicació

Les discussions es fan cada dia en l’IRC i en llistes de correu.

En l’IRC, el canal #QtWebKit s’utilitza per al desenvolupament amb Qt, i el canal #WebKit per al desenvolupament general de WebKit, tots dos canals estan a la xarxa FreeNode.

Els fils de discussió per correu s’utilitzen per a la discussió en profunditat, com les noves API o canvis en l’arquitectura. Les llistes de correu principal per unir-se són Qt WebKit [lists.webkit.org] i WebKit-dev [lists.webkit.org]

Tingueu en compte que la llista de correu i canal d’IRC són per al desenvolupament de WebKit en si mateix, no el desenvolupament de aplicacions que utilitzen WebKit.