December 19, 2010

Milot Shala Milot Shala
Lab Rat
371 posts

Diskutim rreth risitve në Forum dhe Wiki / Discussion about news on Forum and Wiki

 

Në këtë Topic le të diskutohen ndryshimet, postet dhe risitë në Forum dhe Wiki. Po ashtu edhe përimrësimet e tyre.

Se fundi kam lansuar një dokument i cili ka të bëjë me renderim në QListView. Komentoni dhe nëse keni për të shtuar lirisht editoni Wiki-n:

http://developer.qt.nokia.com/groups/qt_kosova_albania/wiki/Si_te_renderojme_nje_QListView

0 replies

 
  ‹‹ A jeni te interesuar per Si-Te (How To) ?      Propozim për një logo të re ››

You must log in to post a reply. Not a member yet? Register here!