snake.js Example File

Find this file on Gitorious.

 1. var snake = new Array;
 2. var board = new Array;
 3. var links = new Array;
 4. var scheduledDirections = new Array;
 5. var numRows = 1;
 6. var numColumns = 1;
 7. var linkComponent = Qt.createComponent("content/Link.qml"); // XXX should resolve relative to script, not component
 8. var cookieComponent = Qt.createComponent("content/Cookie.qml");
 9. var cookie;
 10. var linksToGrow = 0;
 11. var linksToDie = 0;
 12. var waitForCookie = 0;
 13. var growType = 0;
 14. var skullMovementsBeforeDirectionChange = 0;
 15.  
 16. function rand(n)
 17.  {
 18.   return (Math.floor(Math.random() * n));
 19. }
 20.  
 21. function scheduleDirection(dir)
 22.  {
 23.     direction = dir;
 24.     if(scheduledDirections[scheduledDirections.length-1]!=direction)
 25.         scheduledDirections.push(direction);
 26. }
 27.  
 28. function startNewGame()
 29.  {
 30.     if (state == "starting")
 31.         return;
 32.  
 33.     if (activeGame)  {
 34.         endGame();
 35.         startNewGameTimer.running = true;
 36.         state = "";
 37.         return;
 38.     }
 39.  
 40.     state = "starting";
 41.  
 42.     numRows = numRowsAvailable;
 43.     numColumns = numColumnsAvailable;
 44.     board = new Array(numRows * numColumns);
 45.     snake = new Array;
 46.     scheduledDirections = new Array;
 47.     growType = 0;
 48.  
 49.     skull.z = numRows * numColumns + 1;
 50.  
 51.     for (var i = 0; i < numRows * numColumns; ++i)  {
 52.         if (i < links.length)  {
 53.             var link = links[i];
 54.             link.spawned = false;
 55.             link.dying = false;
 56.         } else  {
 57.             if(linkComponent.status != Component.Ready)  {
 58.                 if(linkComponent.status == Component.Error)
 59.                     console.log(linkComponent.errorString());
 60.                 else
 61.                     console.log("Still loading linkComponent");
 62.                 continue;//TODO: Better error handling?
 63.             }
 64.             var link = linkComponent.createObject(playfield);
 65.             link.z = numRows * numColumns + 1 - i;
 66.             link.type = i == 0 ? 2 : 0;
 67.             link.spawned = false;
 68.             link.dying = false;
 69.             links.push(link);
 70.         }
 71.     }
 72.  
 73.     head = links[0];
 74.     snake.push(head);
 75.     head.row = numRows/2 -1;
 76.     head.column = numColumns/2 -1;
 77.     head.spawned = true;
 78.  
 79.     linksToGrow = 5;
 80.     linksToDie = 0;
 81.     waitForCookie = 5;
 82.     score = 0;
 83.     startHeartbeatTimer.running = true;
 84. }
 85.  
 86. function endGame()
 87.  {
 88.     activeGame = false;
 89.     for(var i in snake)
 90.         snake[i].dying = true;
 91.     if (cookie)  {
 92.         cookie.dying = true;
 93.         cookie = 0;
 94.     }
 95.     lastScore = score;
 96.     highScores.saveScore(lastScore);
 97.     state = "";
 98. }
 99.  
 100. function move()  {
 101.  
 102.     if (!head)
 103.         return;
 104.  
 105.     var dir = direction;
 106.  
 107.     if (scheduledDirections.length)  {
 108.         dir = scheduledDirections.shift();
 109.     }
 110.  
 111.     if (state == "starting")  {
 112.         var turn = (dir - headDirection);
 113.         head.rotation += turn == -3 ? 1 : (turn == 3 ? -1 : turn );
 114.         headDirection = dir;
 115.         return;
 116.     }
 117.  
 118.     var row = head.row;
 119.     var column = head.column;
 120.  
 121.     if (dir == 0)  {
 122.         row = row - 1;
 123.     } else if (dir == 1)  {
 124.         column = column + 1
 125.     } else if (dir == 2)  {
 126.         row = row + 1;
 127.     } else if (dir == 3)  {
 128.         column = column - 1;
 129.     }
 130.  
 131.     //validate the new position
 132.     if (row < 0 || row >= numRows
 133.         || column < 0 || column >= numColumns
 134.         || (row == skull.row && column == skull.column)
 135.         || !isFree(row, column))  {
 136.         var turn = (dir - headDirection);
 137.         head.rotation += turn == -3 ? 1 : (turn == 3 ? -1 : turn );
 138.         headDirection = dir;
 139.         endGame();
 140.         return;
 141.     }
 142.  
 143.     var newLink;
 144.     if (linksToGrow > 0)  {
 145.         --linksToGrow;
 146.         newLink = links[snake.length];
 147.         newLink.spawned = false;
 148.         newLink.rotation = snake[snake.length-1].rotation;
 149.         newLink.type = growType;
 150.         newLink.dying = false;
 151.         snake.push(newLink);
 152.     } else  {
 153.         var lastLink = snake[snake.length-1];
 154.         board[lastLink.row * numColumns + lastLink.column] = undefined;
 155.     }
 156.  
 157.     if (waitForCookie > 0)  {
 158.         if (--waitForCookie == 0)
 159.             createCookie(cookie? (cookie.value+1) : 1);
 160.     }
 161.  
 162.     for (var i = snake.length-1; i > 0; --i)  {
 163.         snake[i].row = snake[i-1].row;
 164.         snake[i].column = snake[i-1].column;
 165.         snake[i].rotation = snake[i-1].rotation;
 166.     }
 167.  
 168.     if (newLink)  {
 169.         newLink.spawned = true;
 170.     }
 171.  
 172.     // move the head
 173.     head.row = row;
 174.     head.column = column;
 175.     board[row * numColumns + column] = head;
 176.  
 177.     var turn = (dir - headDirection);
 178.     head.rotation += turn == -3 ? 1 : (turn == 3 ? -1 : turn );
 179.     headDirection = dir;
 180.  
 181.     var value = testCookie(row, column);
 182.     if (value > 0)  {
 183.         linksToGrow += value;
 184.         score += value;
 185.     }
 186. }
 187.  
 188. function isFree(row, column)
 189.  {
 190.     return board[row * numColumns + column] == undefined;
 191. }
 192.  
 193. function isHead(row, column)
 194.  {
 195.     return head.column == column && head.row == row;
 196. }
 197.  
 198. function testCookie(row, column)
 199.  {
 200.     if (cookie && !cookie.dying && cookie.row == row && cookie.column == column)  {
 201.         var value = cookie.value;
 202.         waitForCookie = value;
 203.         growType = snake[snake.length-1].type == 1 ? 0 : 1;
 204.         cookie.dying = true;
 205.         cookie.z = numRows * numColumns + 2;
 206.         return value;
 207.     }
 208.     return 0;
 209. }
 210.  
 211. function moveSkull()
 212.  {
 213.  
 214.     if (linksToDie > 0)  {
 215.         --linksToDie;
 216.         var link = snake.pop();
 217.         link.dying = true;
 218.         board[link.row * numColumns + link.column] = undefined;
 219.         if (score > 0)
 220.             --score;
 221.         if (snake.length == 0)  {
 222.             endGame();
 223.             return;
 224.         }
 225.     }
 226.  
 227.     var row = skull.row;
 228.     var column = skull.column;
 229.     if (isHead(row, column))  {
 230.         endGame();
 231.         return;
 232.     }
 233.     row +=  skull.verticalMovement;
 234.     column += skull.horizontalMovement;
 235.  
 236.     var attempts = 4;
 237.  
 238.     while (skullMovementsBeforeDirectionChange == 0 || row < 0 || row >= numRows
 239.         || column < 0 || column >= numColumns
 240.         || (!isFree(row, column) && !isHead(row, column)))  {
 241.         var d = rand(8);
 242.         skull.verticalMovement = 0;
 243.         skull.horizontalMovement = 0;
 244.         skullMovementsBeforeDirectionChange = rand(20)+1;
 245.         if (d == 0)  {
 246.             skull.verticalMovement = -1
 247.         } else if (d == 1)  {
 248.             skull.horizontalMovement = -1;
 249.         } else if (d == 2)  {
 250.             skull.verticalMovement = 1
 251.         } else if (d == 3) {
 252.             skull.horizontalMovement = 1;
 253.         } else if (cookie)  {
 254.             var rd = cookie.row - skull.row;
 255.             var rc = cookie.column - skull.column;
 256.             if (Math.abs(rd) > Math.abs(rc))  {
 257.                 skull.verticalMovement = rd > 0 ? 1 : -1;
 258.                 skullMovementsBeforeDirectionChange = Math.abs(rd);
 259.             } else  {
 260.                 skull.horizontalMovement= rc > 0 ? 1 : -1;
 261.                 skullMovementsBeforeDirectionChange = Math.abs(rc);
 262.             }
 263.         }
 264.         row = skull.row + skull.verticalMovement;
 265.         column = skull.column + skull.horizontalMovement;
 266.         if (--attempts == 0)
 267.             return;
 268.     }
 269.  
 270.     skull.row = row;
 271.     skull.column = column;
 272.     --skullMovementsBeforeDirectionChange;
 273.     var value = testCookie(row, column);
 274.     if (value > 0)
 275.         linksToDie += value/2;
 276.  
 277.     if (isHead(row, column))
 278.         endGame();
 279. }
 280.  
 281. function createCookie(value)  {
 282.     if (numRows * numColumns - snake.length < 10)
 283.         return;
 284.  
 285.     var column = rand(numColumns);
 286.     var row = rand(numRows);
 287.     while (!isFree(row, column))  {
 288.         column++;
 289.         if (column == numColumns)  {
 290.             column = 0;
 291.             row++;
 292.             if (row == numRows)
 293.                 row = 0;
 294.         }
 295.     }
 296.  
 297.     if(cookieComponent.status != Component.Ready)  {
 298.         if(cookieComponent.status == Component.Error)
 299.             console.log(cookieComponent.errorString());
 300.         else
 301.             console.log("Still loading cookieComponent");
 302.         return;//TODO: Better error handling?
 303.     }
 304.     cookie = cookieComponent.createObject(head.parent);
 305.     cookie.value = value;
 306.     cookie.row = row;
 307.     cookie.column = column;
 308. }
Notes provided by the Qt Community

No notes